Archiv aktualit

Úvod » Archiv aktualit

15.03.2019 | Přání k životnímu jubileu

t_img-0544

Členové sociální komise obce přejí občance obce k životnímu jubileu.

08.01.2019 | Hodnocení poskytované sociální služby

Vážení příbuzní, opatrovníci, zástupci, přátelé, známí a další zainteresované osoby, obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení následujících otázek týkajících se hodnocení služby. Vaše odpovědi by měly přispět ke zkvalitnění námi poskytované služby.

Formulář ke stažení

12.06.2018 | Probíhá výstavba Komunitního centra

t_image2-1

10.05.2018 | Akce ČRo Ježíškova vnoučata v našem Domově

Náš Domov se zúčastnil akce pořádané Českým rozhlasem Ježíškova vnoučata, ve které lidé z celé republiky plnili přání klientům domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. I naši klienti se dočkali řady nádherných dárků a splněných přání. Snad největším darem byl pobyt klientky paní A. L. v Lurdech, který finančně i organizačně zajistila MUDr. Kateřina Havlíčková. Dojmy paní A. L. byly neskonale pozitivní, byl splněn její životní sen a její život je nyní, podle jejích slov, naplněn optimismem a radostí. I paní doktorka Havlíčková připojila své pocity: „Chtěla bych Vám vyjádřit svůj obdiv, vím, že práce s psychicky nemocnými klienty, je po všech stránkách velmi náročná, ale Váši zaměstnanci ji odvádí naprosto nadstandardně. Dojalo mě, když jsem viděla, kolik lidí od Vás se na přípravě na cestu podílelo. Kolik měla paní Lukešová vypůjčených věcí od personálu i čas a práci navíc, kterou Vaši zaměstnanci věnovali tomu, aby své klientce pomohli splnit její přání, navíc výborná koordinace Mgr. Kozákové i ochota Mgr. Žemlové. Ale hlavně paní Lukešová o Domově mluvila vždy jen hezky a říkala, že je velmi ráda, že má takové zázemí, což je samozřejmě Vaší nejlepší vizitkou.“

My děkujeme paní doktorce Havlíčkové i Všem dalším dárcům s pocitem, že existují lidé, kterým není lhostejný osud lidí, kteří se ne vlastní vinou ocitli v těžké životní situaci. Myslím, že tento pocit ještě umocní všechny dary a zážitky jak pro darující, tak pro obdarovávané!

30.04.2018 | Oslava Dne matek

t_den-matek

15. 5. 2018 v 9:30 hod. zveme uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance na oslavu DNE MATEK, která proběhne v DZR Bílsko v jídelně.

Hudební program zajistí děti ze ZŠ Vilémov. Občerstvení zajištěno.

29.04.2018 | Pozvánka na sportovní odpoledne

t_sport
11. 5.  2018 v 9:00 hod. se před domovem DZR Bílsko uskuteční sportovní odpoledne. Zveme uživatele, rodinné příslušníky i zaměstnance. 

03.02.2018 | Sponzorský dar od Kimberly Clark Litovel

t_img-0040

Dne 2. 2. předali pracovníci Kimberly Clark Litovel klientům Domova sponzorský dar - 110 krabic inkontinenčních pomůcek. Za tuto zásadní pomoc děkujeme!

26.01.2018 | Účast na tradiční Valentýnské zábavě

14. 2. 2018 ve 14:00 hod. se naši klienti zúčastní na tradiční Valentýnské zábavě, která se bude konat ve Sportovně relaxačním centru Domova u rybníka Víceměřice v Nezamyslicích.

21.12.2017 | Slavnostní předání nového vozu Ford Touran Courier

t_globus

18. 12. proběhlo za účasti pí Dvořákové z olomouckého Globusu, pí dr. Šterbové z Konta Bariéry a p. Svobody ze společnosti Ford slavnostní předání nového vozu Ford Touran Courier. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

18.12.2017 | Pozvánka na vánoční koncert

t_pozvanka-vanocni-koncert-s-janeckovymi

Pozvánka na vánoční koncert s Janečkovými, který se bude konat 24.12.2017 ve 14 hod. v jídelně DZR Bílsko.

Srdečně zveme uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance.

05.12.2017 | Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

t_pf-2018

Domov Bílsko přeje všem svým příznivcům a podporovatelům krásné a pokojné prožití svátků vánočních a vše dobré v roce 2018!

04.12.2017 | Úhrada za stravu a ubytování od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje cena za poskytovanou službu - více informací v sekci ceník služeb.

Od 18. - 22. 12. bude sociální pracovnice kontaktovat klienty, opatrovníky a příbuzné k úpravě úhrady.

30.11.2017 | Mikulášování s dárky a hudbou

t_mikulasovani-s-darky-a-hudbou-2017

5. 12. 2017  ve 14:30 hod. zveme všechny uživatele i rodinné přískušníky k posezení v jídelně - hudební doprovod p. Koupil.

24.11.2017 | Domov Bílsko se zapojuje do akce Českého rozhlasu

Domov Bílsko se zapojuje do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata!

Přesně dva měsíce před Vánoci spustil Český rozhlas webovou stránku Jeziskovavnoucata.cz, která má za úkol jediné, a to propojit seniory s těmi, kteří chtějí pomáhat.

Na těchto webových stránkách jsou postupně zveřejňována přání od dříve narozených, budoucí dárci si mohou vybrat, jestli chtějí věnovat hmotný dárek či splnit zážitek, a přání si rovnou zarezervovat.

„Český rozhlas se chce z pozice média veřejné služby ještě více soustředit na závažné a mnohdy opomíjené téma stárnutí a postavení seniorů ve společnosti v dnešních dnech i v budoucnu,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Děkujeme všem ochotným dárcům za zakoupení dárků pro naše klienty!

20.11.2017 | Nový automobil pro Domov Bílsko

t_globus-ford-tourneo-courier-nahled-dzr-bilsko

Nový automobil Ford Tourneo Coutier pro Domov Bílsko v rámci společného projektu Globus a Konto Bariéry.

30.10.2017 | Domov Bílsko hledá generálního dodavatele stravy

Jde o zajištění celoročního a celodenního stravování pro cca 35 osob. V případě zájmu či upřesnění kontaktujte ředitele DZR.

16.10.2017 | Pozvánka na HALLOWEN

t_pozvanka-hallowen-2017-1

DZR Bílsko zve všechny uživatele, zaměstnance a rodinné příslušníky na HALLOWEN, který se bude konat v úterý 31. 10. 2017 (jídelna DZR Bílsko).

PROGRAM:

  • 09:00 - příprava občerstvení (uživatelé a zaměstnanci)
  • 14:30 - něco málo o historii tohoto dne při kávičce a malém občerstvení
  • 16:30 - rozsvícení veselých dýní u skleničky litovelského piva

(SPONZOR - LITOVELSKÝ PIVOVAR)

02.10.2017 | Oprava vany

t_dscn7484

Opravili jsme pro klienty vanu i s možností nájezdu pro zvedací zařízení.

05.09.2017 | Opékání špekáčků u táboráku

Na pátek 8. 9. 2017 chystáme na přání klientů opékání špekáčků u táboráku s kytarou a zpěvem - symbolické rozloučení s létem.

Zveme všechny rodinné příslušníky!

30.08.2017 | Výstavba Komunitního centra

t_bilsko-model-150814-01

Uspěli jsme s žádostí č. 38 IROP a získali dotaci o celkové částce téměř 5 milionů korun. Akce bude uskutečněna v horizontu podzim 2017 - konec roku 2018 a pro naše klienty tímto získáme společenské prostory.

30.06.2017 | Změna v postupu při jednání se zájemcem o službu

Od 1.7.2017 dochází ke změně v postupu při jednání se zájemcem o službu.

02.06.2017 | Dobrovolníci pomáhají DZR Bílsko

t_img-3470

Dobrovolníci ze závodu Siemens Mohelnice pomáhají DZR Bílsko.

26.05.2017 | Výběrové řízení - pořízení speciálně upraveného vozidla pro DZR Bílsko

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na pořízení speciálně upraveného vozidla pro DZR Bílsko.

23.05.2017 | Den otevřených dveří

16. 6. zveme všechny své příznivce, podporovatele, občany obce na Den otevřených dveří.

Na prohlídku zařízení se můžete dostavit kdykoliv mezi 10 a 19 hodinou. Připraveno bude i hudební vystoupení souboru Šumica (16 hodin) a drobné občerstvení.

Přijďte, rádi Vás uvidíme!

10.04.2017 | Nová multifunkční televize pro DZR Bílsko

t_multifunkcni-televize

Firma Kimberly-Clark Litovel předala našim klientům novou multifunkční televizi.

Děkujeme!

13.03.2017 | Prosba o vyplnění dotazníku

Vážení příbuzní, opatrovníci, zástupci, přátelé a známí,

obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení následujících otázek týkajících se hodnocení služby. Vaše odpovědi by měly přispět ke zkvalitnění námi poskytované služby. Formulář ke stažení

Příbuzní a opatrovníci si mohou telefonicky domluvit osobní schůzku s ředitelem nebo jiným vedoucím pracovníkem k vyjádření o poskytované službě a dávat podněty, stížnosti a připomínky ke zkvalitnění služby.

20.02.2017 | Únor 2017

Podařilo se nám ve vedlejší budově otevřít nové moderní společenské prostory pro klienty, dvě kanceláře, archiv a sklad a výrazně jsme tak zkvalitnili prostorové podmínky v Domově.

V jarních měsících plánujeme Den otevřených dveří.

01.02.2017 | Projekt Nadace Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

t_vy-rozhodujete-my-pomahame-1

Vážení příznivci,
náš domov se přihlásil do veřejné soutěže na podporu neziskových organizací v rámci Nadace Tesco. Můžeme získat 30 000 Kč na program aktivizace našich klientů. Jak víte, domov usiluje o zachování či rozvíjení individuálních schopností a dovedností klientů s chronickým duševním onemocněním. Snažíme se, aby nedocházelo k vyčleňování osob s duševním onemocněním ze společnosti, a tento program tomu může ještě více napomoci.

13.01.2017 | Informace

Na DZR Bílsko nově probíhá canisterapie a muzikoterapie pod vedením pí Kočí.

15.12.2016 | Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

t_vanocni-motiv-dzr

Domov Bílsko přeje všem svým příznivcům a podporovatelům krásné a pokojné prožití svátků vánočních a vše dobré v roce 2017!

02.02.2016 | Projekt dostavby společenské místnosti

V rámci zvyšování kvality služby plánujeme pro naše klienty realizaci dostavby komunitní společenské místnosti.

Dostavbu bychom chtěli realizovat v průběhu roku 2017. Jak projekt vypadá, můžete zhlédnout zde.

05.01.2016 | Nová pracovní místa

DZR Bílsko, o. p. s. přijme pracovníka v sociálních službách (nepřetržitý provoz) a instruktora pracovní terapie - aktivizátora (jednosměnný provoz). Mzda 12 - 16 tis., nástup jaro 2016. Zájemci pošlou e-mailem životopis s průběhem předchozích zaměstnání a osvědčením o nejvyšším dosaženém vzdělání na vedení DZR.

03.06.2015 | DZR Bílsko a GIVT.cz

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!

GIVT.cz

24.02.2015 | DZR Bílsko

Upozorňujeme všechny rodinné příslušníky a další návštěvy, že vzhledem ke zlepšené situaci končí od 28. 2. na našem Domově zákaz návštěv. Vedení Domova děkuje všem, že respektovali toto preventivní opatření!

12.02.2015 | Upozornění: Zákaz návštěv

Z důvodů většího výskytu onemocnění chřipky a infekcí dýchacích cest a po poradě s lékařem vyhlašuje vedení Domova až do odvolání zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení!

06.02.2015 | Upozornění

Vzhledem k prevenci šíření epidemie chřipky a infekcí dýchacích cest uvažuje vedení Domova o omezení návštěv. Prosíme rodinné příslušníky a další případné návštěvy, aby sledovali naše webové stránky. Děkujeme za pochopení!

05.01.2015 | DZR Bílsko slaví 1. výročí

V lednu 2015 oslavíme 1. výročí od svého vzniku.

Děkujeme všem příznivcům a přátelům za podporu!

08.12.2014 | Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

t_vanoce-2

Pracovníci Domova přejí všem lidem dobré vůle veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

26.08.2014 | Úřední hodiny ředitele

Pondělí a pátek
06:30 - 08:00 hod.

Úterý, středa a čtvrtek
13:00 - 15:30 hod.

31.07.2014 | DZR Bílsko vyhlašuje výběrové řízení

DZR Bílsko vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v sociálních službách - instruktor pracovní terapie. Přihlášky s životopisem zasílejte na adresu DZR do 22. 8. 2014. Bližší informace poskytneme telefonicky.

02.02.2014 | Zahájení provozu

Provoz v zařízení byl zahájen 28. 1. 2014. Dne 1. 2. 2014 od 10 do 14 hodin se konal Den otevřených dveří. Slavnostní otevření proběhne v dubnu 2014.

Pracovní doba:
po  7:00 - 17:00
út, st, čt  7:00 - 15:00
  7:00 - 13:00

Telefon: +420 585 154 288

03.09.2013 | Provoz kanceláře DZR

Po dobu rekonstrukce je kancelář DZR umístěna na obecním úřadě Bílsko.

22.08.2013 | Průběh rekonstrukce

t_img-1716-1

Provoz našeho zařízení začne za čtyři měsíce, 1. 1. 2014.

Již teď nás ovšem zájemci o službu mohou kontaktovat. V současné době probíhá úprava a modernizace interiérů a vybavování nejmodernějším bytovým zařízením. O průběhu oprav Vás budeme průběžně informovat.

Rychlý kontakt

DZR Bílsko o.p.s.
Bílsko 38, 783 22 Cholina

Pohotovostní mobil
+420 604 188 495
volejte 24 hod. denně

Ředitel
Tel.: +420 606 511 735
E-mail: reditel@domov-bilsko.cz

Sociální pracovnice
Tel.: +420 735 779 702
E-mail: socialni@domov-bilsko.cz

Zdravotní sestra
Tel.: +420 585 154 288
Mob.: +420 731 703 092
E-mail: zdravotni@domov-bilsko.cz

Vedoucí PSS
Tel.: +420 585 154 288
E-mail: vedouci-pss@domov-bilsko.cz

Ekonom, účetní
Tel.: +420 585 154 288
E-mail: ucetni@domov-bilsko.cz

Domov Bílsko mapka

Katalog sociálních služeb

Obec Bílsko

DZR Bílsko o.p.s. | Ochrana osobních údajů | Tvorba www stránek
Úvod  |  Základní informace  |  Naše služby  |  O nás  |  Fotogalerie  |  Kontakt

GIVT - Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK