DZR Bílsko o.p.s.

Úvod » Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Jaro a léto 2024

  • Den matek - hudební vystoupení pí Hajdové a p. Kratochvíla
  • Mše svatá s p. Farářem Jelínkem
  • Den otevřených dveří k 10 výročí otevření Domova se zvláštním režimem Bílsko
  • Opékání špekáčků na terase s reprodukovanou hudbou
  • Sportovní den plný soutěží a překonávání vlastních limitů
  • Cestopisné přednášky s p. Arnošem
  • Výlet na jižní Moravu – kostel ve Křtinách, rybník Jedovnice
  • Výlet na zámek v Náměšti na Hané
  • Výlet ke studánce Svatá voda v Cakově
  • Výlety do Litovle, Náměště, Senice s návštěvou cukrárny