DZR Bílsko o.p.s.

Domov se zvláštním režimem Bílsko

Poskytujeme sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Nacházíme se v obci Bílsko v malebné krajině Bouzovské vrchoviny, mezi Olomoucí a Litovlí.

DZR Bílsko o.p.s.

Na činnost DZR Bílsko, o. p. s. přispívá Olomoucký kraj

Aktivizační činnosti

Jaro a léto 2024

  • Den matek - hudební vystoupení pí Hajdové a p. Kratochvíla
  • Mše svatá s p. Farářem Jelínkem
  • Den otevřených dveří k 10 výročí otevření Domova se zvláštním režimem Bílsko
  • Opékání špekáčků na terase s reprodukovanou hudbou
  • Sportovní den plný soutěží a překonávání vlastních limitů
  • Cestopisné přednášky s p. Arnošem
  • Výlet na jižní Moravu – kostel ve Křtinách, rybník Jedovnice
  • Výlet na zámek v Náměšti na Hané
  • Výlet ke studánce Svatá voda v Cakově
  • Výlety do Litovle, Náměště, Senice s návštěvou cukrárny

Aktuální informace

Dovolená - sociální pracovnice

Sociální pracovnice má v termínu 22. - 26. 7. 2024 dovolenou. Zájemci o postkytování služby mohou volat od 29. 7. 2024.

Nákup speciálního polohovacího vozíku a podlahové váhy

Nákup speciálního polohovacího vozíku a podlahové váhy

Projekt Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. byl podpořen Výborem Dobré vůle Nadace Olgy Havlové - speciální polohovací vozík a podlahová váha pro vozíčkáře.

Informace pro rodinné příslušníky

Prosíme rodinné příslušníky, pokud odhlašují klienty z pobytu a chtějí odhlásit i stravu, aby tuto skutečnost oznámili zdravotní sestře nejpozději do pátku do 10 hod. předešlého týdne. Děkujeme!

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří u příležitosti 10 let existence Domova se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Kdy: Středa 29. května 2024 od 14 do 17 hodin

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

V roce 2022 jsme byli podpořeni z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a zakoupili signalizační a zdravotnické pomůcky.

Obec Bílsko
KSS
Olomoucký kraj

Projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002225

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI DZR BÍLSKO
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat komunitní centrum při DZR Bílsko jako zařízení pro volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, prostor pro řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování klientů domova s účastí dalších cílových skupin.