DZR Bílsko o.p.s.

Úvod » Naše služby » Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

Máte zájem podat si „Žádost o poskytování sociální služby v DZR Bílsko, o.p.s.“?

  • 1. Doporučujeme Vám podat si nejprve „Žádost o poskytnutí informací o pobytové službě“ (žádost je umístěna na webových stránkách domova – „Informace pro žadatele“). Sociální pracovník po přijetí „Žádosti o poskytnutí informací o pobytové službě“ Vás telefonicky do 14 dní kontaktuje a sdělí Vám základní informace o poskytované službě.
  • 2. Pokud si nepodáte „Žádost o poskytnutí informací o pobytové službě“, můžete kontaktovat sociálního pracovníka telefonicky nebo elektronicky a požádat ho o poskytnutí informací o službě nebo si můžete domluvit schůzku v zařízení se sociálním pracovníkem, který Vám informace poskytne. 
  • 3. Pokud se rozhodnete na základě získaných informací, že by chtěl/a stát zájemcem o sociální službu, musíte vyplnit Žádost o poskytování sociální služby (žádost je umístěna na webových stránkách domova – „Informace pro žadatele“) a doručit ji osobně, poštou nebo elektronicky na adresu DZR Bílsko, o.p.s.

Kontakt na sociálního pracovníka: +420 585 154 288, +420 605 519 091, socialni@domov-bilsko.cz