DZR Bílsko o.p.s.

Úvod » Základní informace

Základní informace

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je poskytování pomoci a péče osobách s chronickým duševním onemocněním v důstojném prostředí, s důrazem na zachování soběstačnosti každého uživatele.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. poskytuje sociální služby osobám s vysokou mírou podpory a pomoci z důvodu chronického duševního onemocnění - schizofrenie a onemocnění způsobeným užíváním návykových látek nebo některého typu demence, které potřebují pravidelnou pomoc převážnou část dne při úkonech péče o vlastní osobu a jejich potřeby nelze zajistit pomocí terénních a ambulantních služeb. Kapacita Domova je 34 uživatelů - muži a ženy od 27let věku.

Služby neposkytujeme

 • osobám vyžadujícím pouze dohled v oblastech péče o vlastní osobu a dohled nad užíváním léků,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám v akutní fázi závislosti na návykových látkách,
 • osobám v akutní fázi psychotického onemocnění,
 • osobám s mentální retardací, osobám s autismem, osobám s poruchami chování,
 • osobám s nařízenou ochrannou ústavní léčbou a ochrannou ambulantní léčbou,
 • osobám s infekčním onemocněním,
 • osobám s Alzheimerovou demencí.

Zásady

Individuální přístup k uživatelům.
Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti. Zjišťujeme a respektujeme individuální potřeby uživatelů.

Úcta k uživatelům, zachování důstojnosti.
S uživatelem jednáme důstojně, k člověku přistupujeme s úctou, nehodnotíme jeho život a jeho způsob života neovlivňuje náš přístup k němu.

Právo uživatelů na svobodné rozhodnutí.
Nerozhodujeme za uživatele – ponecháme člověku zodpovědnost za svůj život, informujeme ho o možných rizicích vyplývajících z jeho rozhodnutí. Umožňujeme člověku vyjádřit se k podobě služby a dále s jeho názory pracujeme.

Týmová spolupráce.
Vzájemně si pomáháme, komunikujeme spolu a podporujeme se na cestě ke společnému cíli.

Spolupráce s rodinou uživatele.
Podporujeme společenské kontakty a vztahy uživatele s rodinou.

Cíle

 • Cílem je zachování soběstačnosti uživatelů.
 • Cílem je udržování vztahů uživatelů s rodinou.
 • Cílem je kontakt uživatele se společenským prostředím.