Základní informace

Úvod » Základní informace

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je poskytování pomoci a péče osobách s chronickým duševním onemocněním v důstojném prostředí, s důrazem na zachování soběstačnosti každého uživatele.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. poskytuje sociální služby osobám s vysokou mírou podpory a pomoci z důvodu chronického duševního onemocnění - schizofrenie a onemocnění způsobeným užíváním návykových látek nebo některého typu demence, které potřebují pravidelnou pomoc převážnou část dne při úkonech péče o vlastní osobu a jejich potřeby nelze zajistit pomocí terénních a ambulantních služeb. Kapacita Domova je 34 uživatelů - muži a ženy od 27let věku.

Služby neposkytujeme

 • osobám vyžadujícím pouze dohled v oblastech péče o vlastní osobu a dohled nad užíváním léků,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám v akutní fázi závislosti na návykových látkách,
 • osobám v akutní fázi psychotického onemocnění,
 • osobám s mentální retardací, osobám s autismem, osobám s poruchami chování,
 • osobám s nařízenou ochrannou ústavní léčbou a ochrannou ambulantní léčbou,
 • osobám s infekčním onemocněním,
 • osobám s Alzheimerovou demencí.

Zásady

Individuální přístup k uživatelům.
Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti. Zjišťujeme a respektujeme individuální potřeby uživatelů.

Úcta k uživatelům, zachování důstojnosti.
S uživatelem jednáme důstojně, k člověku přistupujeme s úctou, nehodnotíme jeho život a jeho způsob života neovlivňuje náš přístup k němu.

Právo uživatelů na svobodné rozhodnutí.
Nerozhodujeme za uživatele – ponecháme člověku zodpovědnost za svůj život, informujeme ho o možných rizicích vyplývajících z jeho rozhodnutí. Umožňujeme člověku vyjádřit se k podobě služby a dále s jeho názory pracujeme.

Týmová spolupráce.
Vzájemně si pomáháme, komunikujeme spolu a podporujeme se na cestě ke společnému cíli.

Spolupráce s rodinou uživatele.
Podporujeme společenské kontakty a vztahy uživatele s rodinou.

Cíle

 • Cílem je zachování soběstačnosti uživatelů.
 • Cílem je udržování vztahů uživatelů s rodinou.
 • Cílem je kontakt uživatele se společenským prostředím.

Rychlý kontakt

DZR Bílsko o.p.s.
Bílsko 38, 783 22 Cholina

Pohotovostní mobil
+420 604 188 495
volejte 24 hod. denně

Ředitel
Tel.: +420 606 511 735
E-mail: reditel@domov-bilsko.cz

Sociální pracovnice
Tel.: +420 735 779 702
E-mail: socialni@domov-bilsko.cz

Zdravotní sestra
Tel.: +420 585 154 288
Mob.: +420 731 703 092
E-mail: zdravotni@domov-bilsko.cz

Vedoucí PSS
Tel.: +420 585 154 288
E-mail: vedouci-pss@domov-bilsko.cz

Ekonom, účetní
Tel.: +420 585 154 288
E-mail: ucetni@domov-bilsko.cz

Domov Bílsko mapka

Katalog sociálních služeb

Obec Bílsko

DZR Bílsko o.p.s. | Ochrana osobních údajů | Tvorba www stránek
Úvod  |  Základní informace  |  Naše služby  |  O nás  |  Fotogalerie  |  Kontakt

GIVT - Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz