DZR Bílsko o.p.s.

Úvod » O nás » Evropské fondy

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

Projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002225

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI DZR BÍLSKO
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat komunitní centrum při DZR Bílsko jako zařízení pro volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, prostor pro řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování klientů domova s účastí dalších cílových skupin.

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001324

Standardizace sociálních služeb DZR Bílsko je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí byla předložena žádost o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci priority definované jako zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám s cílem zvýšit jejich kvalitu a udržitelnost, se Domov se zvláštním režimem v Bílsku přihlásil o podporu rozvoje procesů v sociálních službách a sociální práce ze zdrojů EU (85%) a státního rozpočtu (15%).

  • Revizí a přenastavením standardů kvality poskytovaných sociálních služeb
  • Vytvořením příslušných metodik standardů sociálních služeb
  • Proškolením zaměstnanců ve výše zmíněných oblastech
  • Supervizí

Schválený projekt v celkové výši 1 035 850 Kč je naplánován na 2 roky (9/2016-12/2018) a bude sestávat zejména z komplexního vzdělávání, díky němuž si zaměstnanci osvojí nové metody práce, které jim napomohou ve zjednodušení práce s klienty a k rozvoji jejich pracovních kompetencí. Realizace projektu se pozitivně odrazí na celkovém fungování organizace i jejích zaměstnanců a tím bude mít výrazný vliv na kvalitu péče o klienty.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2014 do 31.3.2015 bylo Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. IČ: 01693182 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 89 934,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 76 444,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13 490,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2014 do 30.4.2015 bylo u zaměstnavatele Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s., IČ: 01693182 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 90.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 76.500,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 13.500,- Kč.