DZR Bílsko o.p.s.

Úvod » Naše služby

Naše služby

Občané jsou do domova přijímáni na podkladě ze své vůle a svobodně podané písemné žádosti. S uživatelem je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby.

DZR se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy poskytovat uživateli tyto základní služby:

  1. poskytnutí ubytování (celoroční pobyt) 
  2. stravování
  3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  5. sociálně terapeutické činnosti
  6. aktivizační činnosti
  7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nad rámec základních služeb může domov poskytovat uživateli i další fakultativní činnosti.

Jak se k službě přihlásit

Tiskopisy potřebné k podání Žádosti o umístění do pobytového zařízení je možno získat osobní návštěvou u sociální pracovnice domova (pracovní doba pondělí - pátek 6.00 - 14.30 hodin) nebo si je můžete stáhnout v informacích pro žadatele.